Obec leží na južnej časti Banskobystrického kraja, v okrese Lučenec, v juhovýchodnej časti Lučenskej kotliny na nive Ipľa na rozlohe 812 ha. Nadmorská výška v strede obce je 180 m n. m. a v chotári 177-263 m n. m. Prevažne odlesnený chotár na rovine a terasách pahorkatiny so zvyškami dúbrav tvoria treťohorné íly a pieskovce pokryté riečnymi uloženinami a sprašou. Má nivné a illimerizované pôdy.

Obec Nitra nad Ipľom je koncová obec so svojimi 343 obyvateľmi patrí medzi malé obce. Je právnickou osobou od roku 1990, kedy sa oddelila od susednej obce. Skladbou obyvateľstva - 95 % obyvateľov rómskeho pôvodu, ktorí tvoria majoritu v obci, patrí medzi marginalizované rómske komunity.

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.