Tvorba nových pracovných miest pre MRK v obci Nitra nad Ipľom - realizácia v období 11/2012 - 02/2014