• obec je elektrifikovaná a plynofikovaná
  • sú dostupné telekomunikačné siete
  • štátna cesta končí na začiatku obce
  • nemá vodovod, ani kanalizáciu
  • v rámci odpadového hospodárstva zatiaľ nevykonáva separovaný zber