Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach - realizácia v období 11/2012 - 09/2015