Projekt protipovodňových prác - obdobie realizácie 06/2014 - 12/2014