Aktivačná činnosť vykonávaná pod ÚPSVaR - obdobie realizácie 10/2014 - 03/2015