slide1 slide2 slide3 slide4

Obec Nitra nad Ipľom oznamuje, že za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná:

Mgr. Mária Nagyová
sídlo: Nitra nad Ipľom 96 resp. Holiša 27
tel.: 0948/009 447
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Nitra nad Ipľom:

Obecný úrad Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom 96
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miestna - Mestská volebná komisia v Nitre nad Ipľom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

Miestna - Mestská volebná komisia v Nitre nad Ipľom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Nitra nad Ipľom

IČO: 00648388

Sídlo:
Nitra nad Ipľom 96
985 57 Holiša
Slovenská republika

Štatutárny zástupca:
Tivadar Berky - starosta obce
tel.: 047/43 941 97, mobil: 0908/559 894
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Druh verejného obstarávateľa: obec

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona č. 25/2006 Z.z.: §6 ods.1 písm.b)

Hlavný predmet alebo predmet činnosti: Samospráva

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.nitranadiplom.sk

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 6050192001/5600

ČísloNázovZmluvná stranaCelková hodnota vrátane DPHDátum zverejneniaDátum podpisuDátum účinnostiDátum skončenia platnosti
04092014 Zmluva o dielo (súbor PDF, 109 kB) KOLEK, s.r.o. 10775,98

15.10.2014

04.09.2014    
279/2014 - IZ - 4.0/V Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (súbor PDF, 387 kB) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 58819,90 EUR

09.10.2014

30.09.2014    

 

.

 

 

Zoznam objednávok vystavených v roku 2013 [PDF, 336 kB]

Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 [PDF, 344 kB]

 • obec je elektrifikovaná a plynofikovaná
 • sú dostupné telekomunikačné siete
 • štátna cesta končí na začiatku obce
 • nemá vodovod, ani kanalizáciu
 • v rámci odpadového hospodárstva zatiaľ nevykonáva separovaný zber
 • vznik obecnej predajne
 • rekonštrukcia domu smútku
 • obstaranie a oprava kultúrneho domu
 • rekonštrukcia obecného úradu a základnej školy po povodniach v roku 2010
 • vybudovanie detského ihriska
 • vybudovanie futbalového ihriska
 • vybudovanie basketbalového ihriska
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • rekonštrukcia miestneho rozhlasu
 • rekonštrukcia časti miestnych komunikácií
 • rekonštrukcia rodinného domu na 3 sociálne byty