Vytlačiť

Výzva na predkladanie ponúk - Kamerový systém v obci Nitra nad Ipľom [PDF, 175 kB]

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk [DOCX, 27 kB]

Príloha č. 2 - Zadanie [XLSX, 20 kB]