slide1 slide2 slide3 slide4

Miestna - Mestská volebná komisia v Nitre nad Ipľom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Pavlína Balogová  36 r.  robotníčka  Nitra nad Ipľom 51  SDKÚ – DS 
2. Jozef Berki  35 r.  pilčík  Nitra nad Ipľom 100  Strana moderného Slovenska 
3. Roland Berki  25 r.  murár  Nitra nad Ipľom 76 Strana moderného Slovenska 
4. Zoltán Berki  26 r.  robotník  Nitra nad Ipľom 86  Strana moderného Slovenska 
5. Ildikó Berkyová  29 r. robotníčka  Nitra nad Ipľom 14  Strana rómskej koalície 
6. František Botoš  46 r.  robotník  Nitra nad Ipľom 113 SDKÚ – DS
7. Ladislav Botoš  40 r.  robotník  Nitra nad Ipľom 72  Strana rómskej koalície 
8. Marta Botošová  27 r.  robotníčka  Nitra nad Ipľom 100  SDKÚ – DS 
9. Judita Maláková  62 r.  dôchodkyňa  Nitra nad Ipľom 11  Strana rómskej koalície
10. Štefan Oláh 49 r. robotník  Nitra nad Ipľom 73  SDKÚ – DS 
11. Valéria Osaďanová 51 r. zootechnička  Nitra nad Ipľom 13  Strana rómskej koalície 
12. Ján Serfőző  33 r.  automechanik - autokarosár  Nitra nad Ipľom 93  Strana moderného Slovenska 
13. Rosalie Szitaiová  51 r.  robotníčka  Nitra nad Ipľom 107  SDKÚ – DS 
14. Július Široň  29 r.  murár  Nitra nad Ipľom 24  Strana moderného Slovenska 
15. Adriana Tóthová  35 r.  čašníčka  Nitra nad Ipľom 124  Strana rómskej koalície 

V Nitre nad Ipľom
Dátum: 26. septembra 2014

predseda volebnej komisie


1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich