Vytlačiť

Vypracovanie Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre projekt: Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom [PDF, 484 kB]

Vzor cenovej ponuky [DOCX, 17 kB]