Zmluvy

Dohoda č. 18/29/010/48 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
18/29/010/48
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
26.10.2018
15.10.2018
27.10.2018