Zmluvy

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“
18/29/054/23
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27.02.2018
23.02.2018
28.02.2018