Zmluvy

Názov zmluvy Číslo zmluvy Zmluvná strana Dátum zverejnenia
Dohoda 18/29/012/41 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 13.12.2018
Dohoda č. 18/29/010/48 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 18/29/010/48 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 26.10.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 074BB220048 Pôdohospodárska platobná agentúra 18.10.2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ 18/29/054/23 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 27.02.2018
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 9500000216 V-Elektra Slovakia, a.s. 10.01.2018
Zmluva o dielo Občianske združenie BOVAP 30.11.2017
Zmluva o dielo Občianske združenie BOVAP 30.11.2017
Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 30.11.2017
Dohoda 17/29/010/64 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 07.11.2017
Dohoda 17/29/012/58 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 07.11.2017
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Družstvo Agrospol 25.10.2017
Zmluva o dielo 03102017 -1 KOLEK, s.r.o. 05.10.2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 17/29/054/119 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 30.05.2017
Municipálny úver - Superlinka Zmluva kontokorentnom úvere - Dodatok č. 2 25/001/16 Prima banka Slovensko, a.s. 08.12.2016
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 16/29/012/12 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 02.12.2016
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 11/2016 Ing. Emília Kaszová 22.11.2016
Zmluva o kontokorentnom úvere - Dodatok č.1 25/001/16 Prima banka Slovensko, a.s. 11.11.2016
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest ZLP-2016-0019 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 10.11.2016
Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 18.06.2016
Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 09.03.2016